Mina sidor

Har du grönt vatten?

Det gröna vattnet betyder att det är en läcka i fjärrvärmesystemet.

Om du ser illgrönt vatten i marken visar det att det finns en läcka i fjärrvärmenätet. Om du får illgrönt vatten i kranen visar det att det är läckage i värmeväxlaren.

I båda fallen ska du kontakta oss. Ring Kundservice på telefon
0243-730 00. Det gröna är ett färgämne, pyranin, som tillsätts i vattnet i fjärrvärmesystemet. Pyranin är helt ofarligt.