Mina sidor

Hur fungerar en fjärrvärmecentral?

En välfungerande fjärrvärmecentral är viktigt för en effektiv energiförbrukning. Det är smart för både plånbok och miljö.

Fjärrvärmesystemet fungerar likt ett kretslopp i ett slutet system. Istället för att varje fastighet har en egen värmekälla så kommer värmen från ett centralt kraftvärmeverk. I vårt kraftvärmeverk Bäckelund värms vatten upp till cirka 40 - 110 grader Celsius. Sedan distribueras varmvattnet ut i fjärrvärmenätet och till husens fjärrvärmecentraler.

Varmvattnet i fjärrvärmecentralen förs sedan över till två värmeväxlare som fördelar vattnet. En växelriktare hanterar varmvatten som används till att värma upp husets element och eventuell vattenburen golvvärme. Den andra växelriktaren hanterar varmvatten som du använder i kranar och dusch. Kallvattnet, som du också köper ifrån Borlänge Energi, kommer även in i fjärrvärmecentralen. Du kan känna skillnaden på varm- och kallvattenrör genom att känna på rörens olika temperaturer.

Fjärrvärmecentralen

En fjärrvärmecentral kan se ut på olika sätt och har flera olika reglage. Din central kanske inte ser ut som KE Therms fjärrvärmecentral som visas här nedan. Även om det finns flera olika fabrikat och typer liknar oftast funktioner och reglage varandra.

 1. Avstängning av element
 2. Avstängning av kallvatten
 3. Termometrar för element
 4. Expansionskärl
 5. Temperaturinställning för varmvatten
 6. Regelcentral
 7. Motor för värme
 8. Påfyllningsventil
 9. Cirkulationspump
 10. Manometer
 11. Primärt filter
 12. Säkerhetsventil för värme
 13. Säkerhetsventil för kallvatten
 14. Passbit för energimätare
 15. Varmhållningsventil
Fjärrvärmecentral från KE Therm

Temperaturer

Utomhustemperaturen bestämmer vilken temperatur som din fjärrvärmecentral ska skicka ut till husets värmesystem. Under vintern när temperaturen är lägre ökar temperaturen på vattnet som skickas ut och fjärrvärmeförbrukningen stiger.

Vill du ändra på inomhustemperaturen så gör du det genom att ändra temperaturen i din fjärrvärmecentral och inte genom att vrida på elementen. Du kan kontrollera vilken temperatur som fjärrvärmecentralen är inställd på att leverera och vilken temperatur som faktiskt skickas ut genom att läsa av energimätaren.

Tryck

För att få en jämn inomhustemperatur så behöver det vara tryck i husets element. Du kan läsa av värmesystemets tryck genom att titta på den svarta pilen på fjärrvärmecentralens tryckmätare. Trycket ska normalt ligga på cirka 1 bar. Det är vanligt att trycket är lägre under varma sommardagar och högre på vintern. Skulle trycket vara under 0,5 bar är det dags att fylla på trycket med vatten genom att vrida på påfyllningsventilen. Ventilen är oftast lätt att hitta genom att den är utmärkt.

Energimätare

På fjärrvärmecentralens energimätare kan du läsa av megawattimmar och kubikmetrar. Du kan även se fjärrvärmecentralens drifttimmar, inkommande och utgående fjärrvärmetemperatur och dess skillnader.

Cirkulationspump

Det finns olika typer av cirkulationspumpar precis om det finns olika typer av fjärrvärmecentraler. Cirkulationspumpen cirkulerar varmvattnet i huset och distribuerar din önskade inomhustemperatur.

Drar en fjärrvärmecentral mycket el?

Fjärrvärmecentralen påverkas inte av elmarknadens rörliga elpris och har en effekt på cirka 50 watt vilket kan liknas med samma förbrukning som när du har laddat din laptop till hälften.