Borlänge kommuns logotyp

Priser privatkunder 2022

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två olika delar, fast avgift och energipriset.

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet samt administration. Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används. Uppdelningen fast avgift och energipriset gäller även för dig som har närvärme.

Fjärrvärmepriser Villakund

Fjärrvärmepriser VIllakund

Villa med egen värmeväxlare (Centrala Borlänge och Torsång). Inkl moms:

Årligt pris kr

Energipris öre/kWh

1 390

72,7

För villa utan egen värmeväxlare (Årby, Gullringshus och Ripan) tillkommer 7,40 öre/kWh

Närvärme. Villa med egen värmeväxlare i Ornäs och Uvberget. Inkl moms:

Årligt pris kr

Energipris öre/kWh

1 390

82


Detaljerad prisinfo 2022 inkl moms.

Villor med egen värmeväxlare

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

15 000

12 295

1 390

10 905

81,97

20 000

15 930

1 390

14 540

79,65

30 000

23 200

1 390

21 810

77,33

40 000

30 470

1 390

29 080 

76,18


Villor i Ornäs och Uvberget
närvärme med egen värmeväxlare

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/KWh

15 000

13 690

1 390

12 300

91,27

20 000

17 790

1 390

16 400

88,95

30 000

25 990

1 390

24 600

86,63

40 000

34 190 

1 390

32 800

85,48


Näringsidkare ink. moms


Årlig förbrukning kWh

Total kostnad kr/år

Årligt pris kr/år

Rörligt pris kr/år

Energipris öre/KWh

80

57 571

846

56 725

71,96

193

132 865

3 038

129 827

68,84

500

343 996

8 725

335 271

68,80

1 000

681 259

22 113

659 146

68,13 


Fjärrvärme och kyla


Effektintervall kW

Årligt effektpris

Rörligt effektpris


0-50

677

50050-100

2 430

464100-250

6 980

418250-500

17 690

375> 500

43 340

324
Energipris

öre/kWh
Vinter
Öre/kWh

37,8
Vår/Höst
Öre/kWh

27,5
Sommare
Öre/kWh

10,0

Flödespris

kr/m3
Flödespris

3,23

Nät

öre/kWh

kr/årBorlänge

72,7
Torsång

72,7
Ornäs och Uvberget

82,0
Ej egen vvx

7,4
Årligt pris


1 390
Sekundärnät

kr/m3
Varmvattenkunder

57,8

Fjärrkyla

kr/m3
Stadsvattenkyla

5,8

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies