Borlänge kommuns logotyp

Priser privatkunder 2021

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två olika delar, fast avgift och energipriset.

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet samt administration. Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används. Uppdelningen fast avgift och energipriset gäller även för dig som har närvärme.

Fjärrvärmepriser villakund
(Centrala Borlänge och Torsång)
Villa med egen värmeväxlare
Inkl moms

Fjärrvärmepriser

Årligt pris kr/år


Energipris öre/kWh

1 355

70,9

För villa utan egen värmeväxlare (Årby, Gullringshus och Ripan) tillkommer 7,20 öre/kWh.


Närvärme
Villa med egen värmeväxlare i Ornäs och Uvberget
Inkl moms

Närvärme

Årligt pris kr/år


Energipris öre/kWh

1 355

82

Detaljerad prisinformation

För mer detaljeradpris information se:

Detaljerad prisinformation Pdf, 138.3 kB.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies