Borlänge kommun

Fjärrvärmeverket Bäckelund i vinterkylta med bilar i en rondell framför..

Varmt och tryggt med fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och bekväm värmekälla som dessutom är mycket prisvärd.

Hela idén bakom fjärrvärme är smart och klimatnyttig – att låta restprodukter från hushåll och industri bli till värme. Resurser som annars skulle gå förlorade.

Fjärrvärmen i Borlänge är till största delen baserad på rest- och spillvärme från pappers- och stålindustrin men det brännbara hushållsavfallet. Största delen av vår fjärrvärmeproduktion sker utan förhöjd påverkan på miljön, vilket i hög grad bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Bara genom att bo eller verka i Borlänge gör du en insats för miljön. Om vi leker med tanken att alla våra 6 300 fjärrvärmekunder istället skulle ha varsin egen panna och skorsten på taket så skulle läget vara ett helt annat när det gäller den lokala miljöpåverkan.

Vad är fjärrvärme?

Visste du att värmen som finns i dina element eller varmvattnet i duschen kan komma från din gamla gympadoja?

Unikt samarbete med Falun

Den sista pusselbiten i fjärrvärmesystemet är den över 18 kilometer långa fjärrvärme­ledning mellan Falun och Borlänge som invigdes i slutet av 2014. Det möjliggjorde ett ännu mer framgångsrikt samarbete.

Vi i Borlänge, som ofta har restvärme från industrierna över kan dela med oss till Falun, som då kan producera pellets i sitt energikombinat för andra, istället för att använda dem själva. Och Falu Energi & Vatten kan bistå med fjärrvärme från biobränsle under vår och höst då kapacitet finns över. Då slipper man starta oljepannor och kan minska sin klimatpåverkan.