Mina sidor

Varför betalar jag en serviceavgift till Borlänge Energi?

Förutom anslutningsavgiften debiterar vi en serviceavgift, bland annat för drift och underhåll av fibernätet. Den nya prismodellen innebär att den tidigare fakturerade nätavgiften kommer att ingå i fakturan från din tjänsteleverantör.

Kostnad för fiber

Länk till detta svar