Mina sidor

Frågor och svar - faktura

Borlänge Energi erbjuder e-faktura och pappersfaktura. Du kan även komplettera med autogiro för att underlätta betalningarna.

Avgiften för fibernätet kommer på din vanliga faktura från Borlänge Energi.

Länk till detta svar

Enklaste sättet att se dina fakturor är att logga in på Mina sidor, antigen på webbplatsen eller i vår app.

Länk till detta svar

Förutom anslutningsavgiften debiterar vi en serviceavgift, bland annat för drift och underhåll av fibernätet. Den nya prismodellen innebär att den tidigare fakturerade nätavgiften kommer att ingå i fakturan från din tjänsteleverantör.

Kostnad för fiber

Länk till detta svar