Mina sidor

Vad kostar det att ansluta mitt hus till fiber?

  • Anslutningsavgiften i våra så kallade fokusområden är 25 000 kronor med möjlighet att söka ROT-avdrag. Det finns även ett avbetalningsalternativ på 765 kronor per månad i 36 månader. I dessa områden ingår grävning på den egna tomten, håltagning i husväggen och installation av CPE (fiber-konverter).
  • Vid efteranslutning i ett redan utbyggt område är anslutningsavgiften 28 000 kronor eller 855 kronor per månad i 36 mån. Här ingår grävning på den egna tomten, håltagning i husväggen och installation av CPE (fiber-konverter).
  • Fiberanslutning för nybyggnation förläggs fiberslang ihop med el till medieskåp i huset som bekostas av fastighetsägaren. Priset är 28 000 kronor eller 855 kronor per månad i 36 månader. Priset inkluderar utbyggnad av fibernätet, fiberblåsning och installation av CPE (fiber-konverter).

Länk till detta svar