Mina sidor

Hur lång tid tar det från beställning till att fibern är installerad i mitt hus?

I fokusområden pågår projektet ofta i flera månader då vi gräver, lägger kanalisation och förbereder utrustning för att kunna ta emot alla kunder. Vid efteranslutning är leveranstiden två till åtta veckor, med reservation för om det går att gräva eller om det är tjäle i marken. Vid nybyggnation är leveranstiden två till åtta veckor beroende på när vi fått veta att det finns fungerande el i huset.

Länk till detta svar