Mina sidor

Frågor och svar - anslutning av fiber

Har du fiber i huset kan data överföras snabbt och stabilt och det gör att du får en snabb internetuppkoppling. Dessutom är fibern driftsäker genom att fiberkabeln vanligtvis ligger i marken.

Länk till detta svar

I ett öppet stadsnät arbetar tre olika roller:

  • Nätägare
  • Kommunikationsoperatör
  • Tjänsteleverantör

Nätägaren är den som gräver och ansluter fiber. I Borlänge kommun är Borlänge Energi ägaren av fibernätet. Men det kan se olika ut i andra kommuner.

Kommunikationsoperatören sköter kommunikationen i nätet. Det är kommunikationsoperatören som installerar den tekniska utrustningen som gör att du kan använda tjänster för att kommunicera över fibern. Operatören koordinerar trafiken, de olika tjänsteleverantörerna och bevakar driften av fibernätet. Kommunikationsoperatören i Borlänge heter Kurbit och är ett samverkansbolag mellan stadsnäten i Falun, Borlänge, Leksand, Rättvik, Säter, Gagnef, Hedemora och Malung-Sälen

En tjänsteleverantör levererar bredbandstjänster som exempelvis internet och TV.

Länk till detta svar

Borlänge Energi har ett öppet stadsnät, det betyder att du har möjlighet till att teckna ett abonnemang av TV och internet hos valfri tjänsteleverantör.

Länk till detta svar

När vi tagit ett beslut om utbyggnad av fibernätet i ditt område så får ni erbjudande om att teckna avtal.

När byggprocessen påbörjas kommer vi ut till ditt område, där representanter från Borlänge Energi och entreprenörer går igenom anslutningsprocessen och vad som krävs av dig som fastighetsägare.

Länk till detta svar

  • Anslutningsavgiften i våra så kallade fokusområden är 25 000 kronor med möjlighet att söka ROT-avdrag. Det finns även ett avbetalningsalternativ på 765 kronor per månad i 36 månader. I dessa områden ingår grävning på den egna tomten, håltagning i husväggen och installation av CPE (fiber-konverter).
  • Vid efteranslutning i ett redan utbyggt område är anslutningsavgiften 28 000 kronor eller 855 kronor per månad i 36 mån. Här ingår grävning på den egna tomten, håltagning i husväggen och installation av CPE (fiber-konverter).
  • Fiberanslutning för nybyggnation förläggs fiberslang ihop med el till medieskåp i huset som bekostas av fastighetsägaren. Priset är 28 000 kronor eller 855 kronor per månad i 36 månader. Priset inkluderar utbyggnad av fibernätet, fiberblåsning och installation av CPE (fiber-konverter).

Länk till detta svar

Om du ansluter ett hus i ett så kallat fokusområde eller vid en efteranslutning har du möjlighet att ansöka om ROT-avdrag.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länk till detta svar

Ja, du ansluta en fastighet till fibernätet i ett område som redan har blivit fiberanslutet. Det kallas för att göra en efteranslutning.

Länk till detta svar

Fokusområde är ett större område i Borlänge där vi erbjuder fiberanslutning till alla fastigheter. När vi har gått igenom förutsättningarna för de som är intresserade så projekterar vi anslutningen för samtliga fastigheter.

Länk till detta svar

Om du ansluter huset till fiber i samband med att vi bygger ut nätet i ditt område eller om du vill göra en efteranslutning så ingår grävning på tomt i anslutningskostnaden.

Länk till detta svar

I en fiberanslutning ingår det:

  • Grävning på tomt
  • Håltagning i husväggen
  • Fiberblåsning
  • Installation av CPE (fiber-konverter).

Länk till detta svar