Mina sidor

Stadsnät för företag

Vi erbjuder en kundanpassad lösning utifrån ditt företags krav och behov.

I vår produktportfölj finns ADSL, svartfiber, uthyrning av kapacitet via fiber samt fastighetsanslutning. Vi eftersträvar hög tillgänglighet på våra produkter och kan i många fall åstadkomma full redundans om så önskas.

Kapacitet

Uthyrning av kapacitet riktar sig främst till företag och organisationer med enheter som är geografiskt spridda inom Borlänge Stadnäts täckningsområde. Produkten erbjuder kunderna att binda ihop olika enheters lokala nätverk (LAN) inom verksamheten så att gemensamma resurser kan användas på flera platser på ett effektivt och prisvärt sätt.

Stadsnätet används för att koppla samman olika enheters datanätverk så att dessa fungerar och upplevs som ett enda gemensamt nätverk. Genom att binda samman olika nätverk kan t ex ett företags tekniska utrustning placeras centralt men ändå användas för alla de olika enheter som är anslutna. På detta vis kan investeringar sparas in. Dessutom underlättas samarbetet inom företaget då stadsnätets höga kapacitet och kvalitet medför att kommunikationen och samarbetet mellan de olika enheterna förenklas och underlättas.

Vi erbjuder 10, 100 eller 1000 Mbps-förbindelser.
Kapaciteten är helt eller delvis redundant ansluten.

Pris

Om du är intresserad av att hyra kapacitet lämnar vi gärna en offert.

Kontakta forsaljning@borlange-energi.se

Svartfiber

Svartfiber är lösningen för företag som vill ansvara för sin egen utrustning för datakommunikationen, såväl internt som externt. Produkten är en punkt till punkt förbindelse. Företaget hyr svartfiber och bestämmer själv vilken kapacitet och kommunikationsutrustning det vill ha. Därefter ansluter företaget själv mot fibern med egen aktiv utrustning.