Mina sidor

Priser

Du betalar en anslutningsavgift och därefter en månads avgift för tillgången till stadsnätet.

Abonnemang (Internet och TV) erbjuds av tjänsteleverantörer. Aktuell information hittar du på:

Serviceguide för Borlänge Stadsnät: Privat Länk till annan webbplats.

Priserna nedan avser privatpersoner och är inklusive moms.
Den 1 oktober 2023 inför vi en ny prismodell som påverkar månadskostnaden/nätavgiften, se info om det längre ner på sidan.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften i våra så kallade fokusområden är 25 000 kr med möjlighet att söka ROT-avdrag. Det finns även ett avbetalningsalternativ på 765 kr/månad i 36 månader. I dessa områden ingår grävning på den egna tomten och håltagning.

En efteranslutning i redan utbyggda områden är 28 000 kr, även här finns ett avbetalningsalternativ på 855 kr/månad i 36 månader.
I dessa områden ingår grävning på den egna tomten och håltagning.

Priserna inkluderar utbyggnad av fibernätet, grävning och förläggning av kanalisation (tomslang) samt fiberblåsning och installation av mediakonverter (CPE).

I vissa fall kan priset ligga lägre, till exempel vid vid anslutningskampanjer kopplade till utvalda nybyggnadsområden.

Serviceavgift för privatkunder

Borlänge Energi ersätter den tidigare månadskostnaden med en serviceavgift, vilket är ett mer logiskt namn utifrån våra uppdrag mot dig som kund. Serviceavgiften innefattar tjänster så som underhåll, ledningsutsättning för att undvika grävskador, säkerhetsåtgärder och byte av din fiberdosa vid behov.

Serviceavgiften för villor blir 40 kronor i månaden och 20 kr i månaden för lägenheter oavsett abonnemangsform och ersätter alltså månadskostnad/ nätavgift.

Den nya prismodellen innebär att det vi tidigare fakturerade som nätavgift/månadskostnad kommer att ingå i avgiften för ditt abonnemang hos tjänsteleverantören.

Befintliga kunder

Om du som befintlig kund gör ändringar i ditt abonnemang och din tjänsteleverantör efter 1 oktober 2023 övergår du till den nya prismodellen.

Gör du inga ändringar på ditt abonnemang kommer du att få information från din tjänsteleverantör när du läggs över till nya prismodellen.

Nya kunder
Du som bli ny kund från 1 oktober betalar endast serviceavgiften


Tjänster till låga priser

Som användare av nätet, köper du dina tjänster direkt från de olika tjänsteleverantörerna. Eftersom det råder fri konkurrens i nätet så pressas priserna ner. På sikt kan du tjäna igen din investering genom att du kan sänka dina driftkostnader för bredbandstjänster.
Se tjänsteleverantörernas utbud Länk till annan webbplats.