Mina sidor

Före, under och efter anslutning

När du ska installera fiber till din villa finns det flera saker som du kan planera innan bygget börjar, men även när anslutningen är färdig.

Steg 1: Planera placeringen av CPE (fiber-konverter)

En bra idé är att planera CPE (fiber-konverter) plats i god tid innan grävning påbörjas. Då får du en bättre planering av grävarbetet på tomen och slipper dra onödig el.

CPE (fiber-konverter) behöver sitta i ett tort utrymme, ovanför markytan. Det behöver även finnas ett eluttag i närheten av dess placering.

Steg 2: Få kontroll på tomtens kablar och ledningar

För att undvika avgrävningar av rör och kablar på din tomt så kan du få hjälp att märka ut kablar och ledningar på tomten som är anlagda av Borlänge Energi. Tänk på att du även behöver märka ut andra nerlagda ledningar på tomten. Beställ utmärkningen helt kostnadsfritt på ledningskollen.se Länk till annan webbplats..

Steg 3: Beställ fibertjänster

När anslutningen av fiber är färdig så är det dags att beställa de bredbandstjänster som du vill ha. Det kan exempelvis vara internet, IP-TV eller omsorgstjänster. Du beställer tjänsterna i vår tjänsteguide.

Till tjänsteguiden