Mina sidor

Uthämtning av material

Välkommen till förrådet på Nygårdsvägen 9.

För enklare uthämtning ser vi gärna att du har med dig någon typ av bekräftelse från din kontaktperson på Borlänge Energi. Vid frågor kontakta Kundservice via någon av våra kontaktvägar till exempel telefon 0243- 730 00 eller e-post: kund@borlange-energis.se

Kör sakta

Området utan för våra kontorsbyggnader, förråd, verkstad och parkering är gångfartsområden. Ett gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser.