Mina sidor

Tillsammans mot grävskador

Grävallvar är ett branschinitiativ för att minska störningar, sänka kostnader och öka säkerheten vid grävarbeten.

Grävskador kostar 400 miljoner kronor i reparationskostnader per år. Av dessa får entreprenörerna stå för 300 miljoner. Kostnaderna för avbrotten i viktiga samhällsfunktioner är förstås ännu högre och belastar de drabbade, ofta via skattsedeln. Det finns med andra ord ett stort allmänintresse att förhindra grävskador.

Kunskap och samarbete mot grävskador

Entreprenörer inom markanläggning betalar ingenting för att ta del av information från Grävallvar. De kan däremot skriva på för att bli grävallvarliga och i sin vardag arbeta enligt de rutiner som vi vet förhindrar grävskador.

Genom Kunskapsbanken Länk till annan webbplats. kan entreprenörer och grävmaskinister få handfasta tips och råd om vad som gäller vid markarbeten.