Mina sidor

Grävning i allmän mark

I syfte att förbättra planering och utförande finns Anvisningar för grävning i allmän mark.

Anvisningen är framtagen för att underlätta för de aktörer, anläggningsägare med flera som planerar att genomföra schakt eller andra typer av arbeten inom Borlänge kommun. Dessa anvisningar skapar förutsättningar för att bättre planera och genomföra schaktarbeten samt att vi tillsammans ska kvalitetssäkra den verksamhet som sker kring schakt i kommunens vägar, gator och allmän mark.

De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. Schakter och avspärrningar i gatuutrymmet medför att framkomligheten och trafiksäkerheten försämras samt att livslängden förkortas för överbyggnader och beläggningar. De som bor och arbetar i närheten av gatuarbeten blir störda av buller och vibrationer samt riskerar få minskad tillgänglighet.

Dokument för nedladdning

Anvisningar för grävning i allmän mark Pdf, 1.1 MB.

Anvisningarna följer i stort Kommunförbundets rapport, Ledning för grävning..

Ansök om grävtillstånd

När du ska ansöka om tillstånd för grävning i Borlänge kommun gör du det via en e-tjänsten som heter ISY Case.
Registrera ny användare Länk till annan webbplats.
Logga in Länk till annan webbplats.

Schaktning

Schaktningsarbeten som utförs under tidsperioden 1 oktober- 1 maj ska förses med 5 cm packat oljegrus i körbanan.