Förläggning av fjärrvärme

Här hittar du läggningsanvisningar som omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus.

Anvisningen är avsedd att användas som handledning för energiföretag, projektörer, byggledare och entreprenörer vid byggande av och ingrepp på ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla.

Anvisningarna kan användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader samt byggnation av distributionsledningar. I inledningen till kapitel 3 beskrivs detta närmare. I bilaga 1 beskrivs sambandet mellan D:211 Läggningsanvisningar och AMA Anläggning.

Dokument för nedladdning

D:211 Läggningsanvisningar för ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla Länk till annan webbplats.