Mina sidor

Förläggning av fjärrvärme

Här hittar du läggningsanvisningar som omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus.

Anvisningen är avsedd att användas som handledning för energiföretag, projektörer, byggledare och entreprenörer vid byggande av och ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Anvisningarna kan användas i samband med upphandling av schakt- och markentreprenader samt byggnation av distributionsledningar. I inledningen till kapitel 3 beskrivs detta närmare. I bilaga 1 beskrivs sambandet mellan D:211 Läggningsanvisningar och AMA Anläggning.

Dokument för nedladdning

D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar Länk till annan webbplats.