E-faktura för leverantörer

Här hittar du information om hur du fakturerar oss via nätverket PEPPOL

Från den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor enligt lag faktureras med e-faktura. Det innebär att ni som är leverantör till AB Borlänge Energi och AB Borlänge Energi Elnät ska skicka e-faktura. Observera att PDF-faktura skickad med e-post inte är ett godkänt format.

Faktureringsuppgifter

I första hand tar vi emot fakturor via nätverket PEPPOL (och i andra hand Svefaktura). Det format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Stäm av med er systemleverantör om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

Observera att den fullständiga fakturaadressen alltid måste framgå av fakturan även när den skickas elektroniskt.

Fakturareferens

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenskod, beställarens Z-nummer.

”Er Referens: ZNNNN”

Fakturor som saknar korrekt referenskod kommer att avvisas och återsändas till leverantören för rättelse.

AB Borlänge Energi

Box 349
737 26 Fagersta
Org.nr: 556005-5385
PEPPOL-ID: 0007:5560055385
GLN: 7300009001132

AB Borlänge Energi Elnät

Box 349
737 26 Fagersta
Org.nr: 556478-9682
PEPPOL-ID: 0007:5564789682
GLN: 7365564789680

Ni som inte e-fakturerar idag

Ni kan registrera elektroniska fakturor via vår fakturaportal. Ni behöver registrera er för att kunna använda fakturaportalen. Tjänsten är kostnadsfri.

AB Borlänge Energi
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/borlange-energi Länk till annan webbplats.

AB Borlänge Energi Elnät
https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/borlange-energi-elnat Länk till annan webbplats.

Om ni har ett affärssystem finns det oftast möjlighet att skapa e-faktura. Hör med din systemleverantör.

Betalningsvillkor

AB Borlänge Energi koncernen accepterar inte förskottsbetalning. Betalning erläggs av Beställaren mot faktura för utfört och av Beställaren godkänt arbete och tidsåtgång eller alternativt levererad vara, rätt kvantitet och avtalat pris.

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto efter rättvisande fakturas ankomst till oss. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och dylikt godkänns inte. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).