Mina sidor

Byggnation och underhåll av VA-ledning

Ska du anlägga eller underhålla VA-ledningar? Eller kanske bygga i närheten av befintlig ledning? Här finns vägledning.

VA-teknisk standard

För projektering, anläggning och underhåll av VA-ledningar inom ramen för Borlänge Energis verksamhet används Borlänge Energi VA-teknisk standard.

Dokumentet redovisar generella anvisningar vid projektering, anläggning och underhåll av VA-ledningar. Dokumentet ska vara en vägledning för medarbetare, projektörer och utförare och avser endast VA-anläggningar som blir kommunala. Dokumentet gäller för normalutförande och målsättningen och avvikelser från standarden får endast göras efter godkännande från Borlänge Energi.

Borlänge Energi VA-teknisk standard Pdf, 601.4 kB.

Byggnation vid VA-ledning

Du som ska göra en fast byggnation behöver beakta avståndet till det allmänna VA-ledningsnätet. Exempel på sådana byggnader kan vara garage, gäststugor, carportar, murar och plank mm.

Faktablad: Byggnation i närheten av VA-ledning Pdf, 1.2 MB.