Mina sidor

Auktorisation returpapper

Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Borlänge kommun genom AB Borlänge Energi om att ingå i auktorisationssystemet.

Borlänge Kommun genom AB Borlänge Energi har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Systemet är avsett att vara tillfälligt då utformning av ett mer långsiktigt system för insamling behöver avvakta pågående utredning om framtida insamlingsansvar gällande förpackningar.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2022-01-01 och planeras fortgå till och med 2023-12-31. Systemet kan komma att förlängas ytterligare något år. Systemet kan av både parter sägas upp med 6 månaders varsel.

Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Borlänge kommun genom AB Borlänge Energi om att ingå i auktorisationssystemet.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Borlänge kommun genom AB Borlänge Energi äger rätt samla in och materialåtervinna returpapper från flerbostadshus och verksamheter med returpapper under kommunalt ansvar.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor.
Borlänge Energi prövar ansökan inom fyra veckor från att ansökan inkommit.
Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Handlingar fås efter kontakt med Affärsområdeschef Återvinning Christian Olhans.
christian.olhans@borlange-energi.se

Mer om förordningen

Förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då ansvaret för returpapper övergår till kommunen.Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.