Mina sidor

Arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter

Inom Borlänge Energi är en god arbetsmiljö av största betydelse för såväl arbetsresultat som den enskilde medarbetarens och entreprenörens säkerhet, hälsa och trivsel.

Säkerhet och hälsa kommer alltid främst.

Dokument för nedladdning

Arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter Pdf, 418.1 kB.