Mina sidor

Arbeten hos oss

Tillsammans gör vi nytta

 • Auktorisation returpapper

  Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Borlänge kommun genom AB Borlänge Energi om att ingå i auktorisationssystemet.

 • Byggnation och underhåll av VA-ledning

  Ska du anlägga eller underhålla VA-ledningar? Eller kanske bygga i närheten av befintlig ledning? Här finns vägledning.

 • Grävning i allmän mark

  I syfte att förbättra planering och utförande finns Anvisningar för grävning i allmän mark.

 • Förläggning av fjärrvärme

  Här hittar du läggningsanvisningar som omfattar rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark samt inomhus.

 • Förläggning av el och opto

  Arbeta enligt anvisningar med el- och optokabel/slangar.

 • Elinstallationer

  Du som elinstallatör och viktig samarbetspartner hjälper våra kunder när de vill ansluta sig till elnätet eller när de vill beställa andra arbeten som påverkar det.

 • Arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter

  Inom Borlänge Energi är en god arbetsmiljö av största betydelse för såväl arbetsresultat som den enskilde medarbetarens och entreprenörens säkerhet, hälsa och trivsel.

 • Dokumentera arbetet

  Här hittar du Kravspecifikation för leverans av teknisk dokumentation.

 • Fakturering

  Här hittar du information om hur du fakturerar oss via nätverket PEPPOL