Smart elmätning med Omnipower

Din nya elmätare heter Omnipower och kommer från företaget Kampstrup och har flera smarta funktioner. Bland annat kan du koppla till produkter som gör att du kan se din förbrukning av el i realtid.

Mätaren är anpassad för smarta hem och visar textmeddelanden på mätarens display. Förutom att den kan överföra förbrukningsdata i realtid så klarar den av att visa prisinformation. Omnipower kan även larma om något går fel. Genom elmätaren kan vi också mäta spänningen i elnätet vilket gör att det blir mer effektivt när något går fel.

Displayanvisningar och dokumentation till elmätare

Har finns användarmanual och displayanvisningar till elmätaren Kamstrup OMNIPOWER

Startläge: Mätarställning på den totala förbrukningen Aktiv energi (A+) i kWh

Knapptryckningar med gröna, vänstra knappen:

  1. Total (netto)produktion Aktiv energi (A-) i kWh
  2. Total förbrukning Reaktiv energi (R+) i kVarh
  3. Total (netto)produktion Reaktiv energi (R-) i kVarh
  4. Momentan elförbrukning (P+) i kW (visas i figuren ovan)
  5. Momentan (netto) elproduktion (P-) i kW
  6. DCON-menyn för manövrering av brytaren i elmätaren (DCON=disconnect)

Frånslag i DCON-menyn: håll den gröna vänstra knappen intryckt i ca 5 sek tills det knäpper till i mätaren och det börjar blinka rött. Frånslaget klart! Tillslag display-menyn i valfritt men ej i DCON-menyn. Håll gröna vänstra knappen intryckt i ca 5 sek tills det knäpper till och röda lampan slutar att blinka. Tillslaget klart!

Elmätare med avläsning i realtid

Anslut annan teknisk utrustning till elmätaren

En av de största nyheterna med Omnipower är att det går att montera en så kallad HAN-modul på mätaren. Genom HAN-modulen kan du ansluta annan utrustning på marknaden och få information om din elförbrukning i realtid. Du kan exempelvis koppla upp laddboxen mot modulen och på det sättet optimera övrig elförbrukning under tiden som du laddar elbilen.

Två sorters HAN-moduler

Det finns två olika HAN-moduler som kan användas till HAN-porten på elmätaren. Modulerna heter RJ12 (även kallad P1) och RJ45. Vilken du ska köpa beror på kraven hos den tekniska utrustningen som ska anslutas till elmätaren.

Den största skillnaden mellan dessa moduler är att RJ12 behöver extern tillförsel av ström. Medans RJ45 har egen strömmatning.

Kom i gång med HAN-modulen

Du kan köpa HAN-modulen RJ45 från oss på Borlänge Energi för 600 kr. Kostnaden faktureras efter lagd beställning.

HAN-modulen hämtas inom 14 dagar på vårt huvudkontor (Nygårdsvägen 9, 781 70 Borlänge).

Köp HAN-modul
Öppna luckan

Öppna luckan genom att klippa av plomberingen som är fäst runt luckan. Montera sedan modulen i uttaget.

Montera HAN-modulen

Du monterar HAN-modulen själv genom att ansluta den till HAN-porten. Porten är placerad under locket på mätaren (se bild till höger).


Så här monterar du en HAN-modul

När monteringen av HAN-modulen är klar så behöver du aktivera HAN-porten. Du aktiverar porten genom att använda formuläret nedanför. Modulen är färdig att använda efter cirka tre arbetsdagar.

Grattis! Nu har du tillgång till flera bra funktioner i din nya elmätare. Anslut valfri utrustning eller annat system till HAN-modulen.

Jag vill aktivera min elmätares HAN-port