Våra 18 kundlöften handlar om
Schysst elhandel

Vi står för att all elhandel ska vara ett tryggt och enkelt val. Därför är det självklart för oss att vara certifierade i Schysst elhandel.

Shysst elolag

Certifierade av Energiföretagen i Sverige

Byt ditt elavtal

Alla våra elavtal har el från 100 % förnybara källor

Ett av Sveriges bästa energibolag

Våra kunder tycker att vi är ett av Sveriges bästa energibolag

Kundservice i världsklass

Vi tar hand om dig med kundservice i världsklass

Du ska kunna göra ett tryggt val

Schysst elhandel är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen i Sverige. Anledningen är att det ska vara tryggt och enkelt att välja elhandelsbolag.

Certifieringen är ett sätt att lyfta elhandlare som genom sina säljmetoder ser till att du som kund får en trygg kundupplevelse.

Schysst och trygg elhandel med Borlänge Energi

Varför behövs Schysst elhandel?

Enligt Konsumentverket är elbranschen en av de mest problematiska. Det beror på att kunder upplever köp av el som något svårt. De är även missnöjda med hanteringen och känner lågt förtroende till försäljare.

Ofta kommer det in klagomål om bristande information om uppsägningstider och höga avgifter när man ska byta elavtal.

I Sverige finns 143 elhandelsföretag varav 25 av dem är certifierade med Schysst elhandel.

Hur blir ett elbolag certifierat?

För att företag ska bli certifierade måste de kunna hålla 18 kundlöften. Det handlar exempelvis om att ge tydlig prisinformation och ha god kreditvärdighet.

Se listan över kundlöften Länk till annan webbplats.

Schysst elhandel utfärdas av det oberoende företaget DNV GL. Förutom att utfärda certifieringen så granskar de även klagomål. Vart femte år gör de stickprov på elbolaget för att de ska få behålla sin certifiering.

Du som Borlängebo är viktig för oss och vi gör allt vi kan för att du ska få bästa möjliga service och leverans.

Om du ändå inte är nöjd med hur ditt ärende hanteras så ber vi dig att börja med att kontakta oss på Borlänge Energi. Du ringer då 0243-730 00.

Du kan läsa om ångerrätten på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vidare hjälp

Är du fortfarande i behov av hjälp efter att ha varit i kontakt med oss så hänvisar vi till den Klagoguide som återfinns på Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till Allmänna reklamationsnämnden.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.
Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats.

Du kan också skicka brev till Allmänna reklamationsnämnden. Använd då adressen:

ARN
Box 174
101 23 Stockholm

(Om du skickar rekommenderad post ska den adresseras till ARN och inte till en specifik handläggare.)

Det är viktigt att känna till att du alltid kan hänvisa till Ellagen om du av någon anledning skulle känna att ditt ärende är felaktigt hanterat. I Ellagen finns det bland annat en paragraf som gäller ditt skydd som konsument.
Ellagen Pdf, 374.6 kB.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen Pdf, 108.5 kB.

Har du andra frågor eller synpunkter så är du självklart alltid välkommen att höra av dig till oss.

Välj ett bra elavtal

Troligen Sveriges tryggaste elavtal

Vårt unika elavtal kallar vi för Borlängepriset och kommer med de olika avtalsformerna, Borlängepriset och Borlängepriset Aktiv.

Välj elavtal

Välj ett rörligt elavtal

Med rörligt elavtal kan du påverka din elkostnad

Rörligt elavtal är till för dig som vill följa priset på elmarknaden just nu och aktivt optimerar din elförbrukning.

Välj elavtal