Hur skaffar jag ett solcellsavtal?

Är du kund hos oss på Borlänge Energi så behöver du inte göra någonting. När din solcells-anläggning är klar och inrapporterad till oss av din leverantör så sätter vi upp solcellsavtalet åt dig.

Solcellsavtal med rörlig ersättning

Har du solceller kommer du att kunna producera el och få gratis el under en lång tid framöver. Med vårt solcellsavtal får du betalt för den solel som du inte förbrukar själv.

Vi köper din överskottsel och levererar den till elnätet

Den produktion som du inte gör av med själv köps av Borlänge Energi och matas ut på vårt elnät. Vi erbjuder ett rörligt solcellsavtal där du säljer ditt överskott baserat på spotpriset för just den timmen elen säljs. Den el som matas ut på elnätet minskar också våra så kallade elförluster vilket innebär att din solel gör nätnytta. Därför får du en ersättning på 3,50 öre per kilowattimme.

Få tillbaka mer pengar genom skatteavdrag

Dessutom får du göra skatteavdrag i din personliga skattedeklaration motsvarande 60 öre per kilowattimme för den el som matas ut på elnätet.

Läs mer om skatteavdraget hos skatteverket Länk till annan webbplats.

Ersättning för såld solel: Se aktuella spotpriser Länk till annan webbplats.

Ersättning för nätnytta: 3,50 öre per kilowattimme

Skatteavdrag som du kan göra i din deklaration: 60 öre per kilowattimme

Fast avgift för samtliga elnätsområden: 25 kr per månad

Är du kund hos Borlänge Energi?

För att kunna teckna solcellsavtal så behöver du vara elhandelskund hos Borlänge Energi.