Rörligt timavräknat elavtal

När du har rörligt timmavräknat elavtal så finns möjligheten att påverka elkostnaden genom att flytta elförbrukningen till tider då elpriserna är låga. Då blir elkostnaden lägre. Det kan även innebära att elkostnaden blir högre om du inte har kontroll på aktuella priser under tiden du förbrukar mest el.

Ditt elpris

Rörligt timavräknat elavtal för dig i elnätsområde 1, 2, 3 och 4

  • Aktuellt pris på Nordpool
  • 25 kronor per månad i fast avgift

Rörligt timavräknat elavtal

För att kunna teckna avtal med timpris behövs en elmätare som sparar timvärden. Bor du i Borlänge kommun byter vi din elmätare kostnadsfritt om det behövs.

  • Ingen bindningstid
  • Kan tecknas i samtliga elområden
  • 100 % grön el

Timpris bygger på priser från den nordiska elbörsen (Nordpool). Detta kallas för spotpris. Timpriset för nästa dag bestäms en dag i förväg efter klockan 12.00. Sedan tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift, ursprungsgaranti och vårt påslag på 3,13 öre per kilowattimme.

Du kan hitta aktuella priser på Nordpool Länk till annan webbplats.

  • För Borlänge Energis nuvarande kunder aktiveras Borlängepriset första dagen vid nästa månadsskifte.
  • För nya kunder aktiveras Borlängepriset efter 14 dagar från beställningsdatum.

Anpassa elförbrukningen efter elbörsen

Med rörligt timavräknat elavtal följer du priserna på den svenska elhandelsbörsen Nordpool. Då kan du påverka elkostnaden genom att flytta elförbrukningen till tider då elpriserna är låga.

Vanliga frågor om rörligt timavräknat elavtal

Alla som tillhör ett elnätsområde i Sverige kan teckna Rörligt elavtal med både tim- och månadspris.

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel
  • Elnät
  • Elskatt + moms

Total elkostnad = Din förbrukade el + elnätsavgift + elskatt + moms

Ja, alla våra elavtal bygger på el ifrån 100 % förnybara källor

Om du bor i Borlänge Kommun så byter vi din elmätare kostnadsfritt. Skulle du bo utanför kommunen så kan du kontakta ditt elnätsbolag för att få hjälp.