Vindkraft från Dalarna

Vindkraft handlar om att utvinna energi ur vinden. Ett vindkraftverk fångar in delar av vindens energi med hjälp av tre stora blad. Tillsammans kallas bladen för rotor. Elen produceras sedan av en generator som finns på vindkraftverket.

Kort fakta om vindkraft:

  • Ett vindkraftverk fångar in cirka 59 procent av vindens energi.
  • Vindkraft står för cirka 17 procent av den totala elproduktionen i Sverige
  • I Dalarna finns nio vindkraftparker
  • Dalarnas totala produktion av vindkraft är cirka 4 TWh per år
  • För att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst fyra meter per sekund.
Vindkraft från Dalarna

Vi stöttar utvecklingen av Dalarnas vindkraft

Borlänge Energi är delägare av Dalavind AB ska förse regionen med vindkraftverk i bra lägen. Dels för att ge lokala investerare möjlighet att investera i förnybar produktion av el men även för att kunna påverka sin egen elproduktion. Innehavet kan vara ett direkt ägande eller genom att köpta andelar i föreningar.

Läs mer om Dalavind Länk till annan webbplats.

Investera i Dalarnas vindkraft

Investera i vindkraft

Du som är kund hos oss har möjligheten att investera i vindkraftsandelar genom Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Vid köp av vindandelar så köper du andelar i ett vindkraftverk. En andel motsvarar 100 kWh alternativt 1000 kWh köpt vindel per år.

Investera i vindkraft Länk till annan webbplats.

Köp vindandelar hos Dalakraft

Vill du köpa vindandelar?

Om du vill köpa vindandelar är du välkommen att höra av dig till Dalakraft. De tar hand om administrationen av köpet.

Köp vindandelar Länk till annan webbplats.