Borlänge kommuns logotyp

Lagra ditt överskott i Solbanken®

Solbanken är en tjänst där du som privatperson kan spara din överskottsel från sommaren till vinterns mörkare dagar, helt utan att behöva investera i dyra batterier.

För 25 kronor i månaden kan du som har installerat solceller på ditt tak nu lagra din överskottsproduktion av solel hos Borlänge Energi. Du som tecknar avtal perioden oktober - april har betalningsfritt första vinterhalvåret och betalar först från och med april.

När du tecknar Solbanken får du betalt på vintern för det du levererat ut på nätet under sommaren. Det sker genom ett avdrag med samma summa per månad under oktober-mars (då solcellerna producerar mindre) för den el du haft som överproduktion under sommaren. Det blir helt enkelt en jämnare fakturering under året.
Se gärna vår fördjupningsfilm om du vill ha mer information.

* Du som beställer Solbanken under perioden oktober - april debiteras först från och med april månad.

* Du behöver vara elhandelskund hos Borlänge Energi för att kunna nyttja tjänsten.

* Vi betalar alltid ett fast pris för din levererade el och i kombination med Borlängepriset innebär det att du alltid vet vad du tjänar på din solel. Året runt.

* Solbanken är en tjänst för privatpersoner, ej företag.

Solbanken avser endast elhandel.
Elnätskostnader, energiskatt och statliga avgifter påverkas inte av Solbanken.

 

 

Jag vill beställa Solbanken, men är inte elhandelskund hos Borlänge Energi ännu

Jag vill beställa Solbanken

De personuppgifter som du lämnar i det här formuläret används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna beställning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 68.5 kB.

Här kan du som redan är privatkund för elhandel hos Borlänge Energi beställa Solbanken.
Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies