Borlänge kommuns logotyp

Sälj ditt överskott

Den el Borlänge Energi säljer till sina elhandelskunder är till 100 % producerad med förnyelsebara källor. Vi köper därför gärna din överskottsel för att distribuera i vårt nät.

I dagsläget finns två avtal att välja på. Ett fast avtal där vi betalar 45 öre/kWh för elen och ett rörligt avtal du säljer ditt överskott till gällande spotpris .
Läs mer om spotpris här

Den el som matas ut på elnätet minskar elnätsbolagets förluster. Därför får du också en ersättning, så kallad nätnytta av elnätsbolaget. Borlänge Energi betalar dig 3,5 öre/kwh.

Dessutom får du göra ett skatteavdrag i skattedeklarationen motsvarande 60 öre/kWh för den el som matas ut på elnätet. En stor pluspost är förstås att den el du producerar till dig själv är i princip gratis när väl solcellsanläggningen är i bruk.

Vi köper även dina elcertifikat och kan ge ersättning för ursprungsgarantier, ifall du har sökt hos Energimyndigheten och blivit tilldelad.

Från och med 1 juli 2021 tar energimyndiheten ut en årsavgift på 200 kronor för innehavare av elcertifikatkonto. Det innebär att det inte längre är lönsamt för mikroproducenter att ha ett konto för elcertifikat.

Så kommer du igång:

Innan du köper en anläggning, kontakta oss på Borlänge Energi och berätta om dina planer. Vi kan då titta närmare på dina förutsättningar och ge ett förhandsbesked om hur stor anläggningen kan vara utifrån anslutningen till elnätet.

Kontakta därefter en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till elnätsägaren, samt installerar elen till solcellerna. I mätarskåp/plats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidor om mätaren. Huvudbrytare efter elmätaren och huvudsäkringarna före. När elen är dragen mellan solcellerna och elmätaren skickar installatören in en ”anmälan om mikroproduktion” (finns på hemsidan under elnät) till din nätägare. I Borlänge heter din nätägare Borlänge Energi Elnät.

Elnätsägaren kommer därefter att kontakta er för byte av elmätaren hos dig så att både produktionen ut på elnätet och din konsumtion av el mäts.

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här