Mina sidor

Rörligt timavräknat elavtal

När du har rörligt timmavräknat elavtal så finns möjligheten att påverka elkostnaden genom att flytta elförbrukningen till tider då elpriserna är låga. Då blir elkostnaden lägre. Det kan även innebära att elkostnaden blir högre om du inte har kontroll på aktuella priser under tiden du förbrukar mest el.

För att kunna teckna avtal med timpris behövs en elmätare som sparar timvärden. Bor du i Borlänge kommun byter vi din elmätare kostnadsfritt om det behövs.

Hur bestäms timpriset?

Timpris bygger på priser från den nordiska elbörsen (Nordpool). Detta kallas för spotpris. Timpriset för nästa dag bestäms en dag i förväg efter klockan 12.00. Sedan tillkommer lagstadgade avgifter för elcertifikat, myndighetsavgift, ursprungsgaranti och vårt påslag på 2,5 öre per kilowattimme samt moms.

Du kan hitta aktuella priser på Nordpool Länk till annan webbplats.

Teckna Rörligt Timavräknat
elavtal

Gå till
Teckna Sveriges tryggaste elavtal

Vanliga frågor om rörligt timavräknat elavtal

Alla som tillhör ett elnätsområde i Sverige kan teckna Rörligt elavtal med både tim- och månadspris.

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel
  • Elnät
  • Elskatt + moms

Total elkostnad = Din förbrukade el + elnätsavgift + elskatt + moms

Ja, alla våra elavtal bygger på el ifrån 100 % förnybara källor

Om du bor i Borlänge Kommun så byter vi din elmätare kostnadsfritt. Skulle du bo utanför kommunen så kan du kontakta ditt elnätsbolag för att få hjälp.

Avtalet

Bindningstid

Ingen bindningstid

Tillgänglighet

Kan tecknas i samtliga elområden

Leveranstid för nuvarande kunder

Från och med 1:a dagen vid nästa månadsskifte

Leveranstid för nya kunder

Leveranstid 14 dagar

Miljö

100 % förnybar energi

Pris för elnätsområde 1, 2, 3 och 4

Se aktuella priser på Nordpool Länk till annan webbplats.

Tillkommande avgifter för samtliga elnätsområden

Elcertifikat

Myndighetsavgift

Ursprungsgaranti

Påslag på 2,5 öre per kilowattimme

25 kr per månad i fast avgift

Moms

Borlängepriset har el från 100 % förnybara källor

Vindkraft

Biobränsle

Vattenkraft

Solkraft

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Lokalproducerad el

El producerad lokalt i Dalarna

Pris för lokalproducerad el

2 öre per kilowattimme

Läs mer om lokalproducerad el

För dig med solceller

Flytta med ditt solcellsavtal

Spara solel genom tjänsten solbanken

Läs mer om våra tjänster inom solel

Tillgängligt för samtliga elnätsområden