Mina sidor

Rörligt elavtal

Med Rörligt elavtal betalar du ett snittpris för månaden i det elområde som du tillhör. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när månaden är slut. Elpriset varierar också varje månad.

Med rörligt elavtal finns det chans till låga elpriser vissa månader, men det finns också en risk att elen blir dyr andra perioder under året.

Prisförändringar för rörligt elavtal

Diagram som visar de rörliga elavtalets prisutveckling
Rörligt elavtal per månad

2024

2023

2022

Januari120,0129,8145,1

Februari


116,1

109,3

Mars


113,8176,0

April


96,1

118,6

Maj


67,0

137,6

Juni


80,8

171,4

Juli


61,4

120,4

Augusti


61,3

300,4

September


44,9

302,0

Oktober


59,6

113,1

November


124,0

190,8

December


119,3

360,3

Medelpris


89,5

187,0


Teckna Sveriges tryggaste elavtal

Teckna rörligt elavtal idag

Gå till

Jämförelse pris

Jämför priser i öre/kWh (gäller från november 2023) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Bostadstyp

kWh

Öre/kWh

Lägenhet

2000

135,0

Villa utan elvärme

5000

126,0

Villa med elvärme

20 000

121,5

Vanliga frågor om rörligt elavtal

Alla som tillhör ett elnätsområde i Sverige kan teckna Rörligt elavtal med både tim- och månadspris.

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel
  • Elnät
  • Elskatt + moms

Total elkostnad = Din förbrukade el + elnätsavgift + elskatt + moms

Ja, alla våra elavtal bygger på el ifrån 100 % förnybara källor

Avtalet

Bindningstid

Ingen bindningstid

Tillgänglighet

Kan tecknas i samtliga elområden

Leveranstid för nuvarande kunder

Från och med 1:a dagen vid nästa månadsskifte

Leveranstid för nya kunder

Leveranstid 14 dagar

Miljö

100 % förnybar energi

Elhandelspris för elnätsområde 1, 2, 3 och 4 för januari 2024

120 öre per kilowattimme

Fast avgift för samtliga elnätsområden

25 kr per månad

Elhandelspris för januari 2024

Avgift

öre / kwh

Fast avgift

Elhandelspris

95,98


Moms

24,02

5

Fast avgift


20

Totalt

120

25

Borlängepriset har el från 100 % förnybara källor

Vindkraft

Biobränsle

Vattenkraft

Solkraft

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Lokalproducerad el

El producerad lokalt i Dalarna

Pris för lokalproducerad el

2 öre per kilowattimme

Läs mer om lokalproducerad el

För dig med solceller

Flytta med ditt solcellsavtal

Spara solel genom tjänsten solbanken

Läs mer om våra tjänster inom solel

Tillgängligt för samtliga elnätsområden