Mina sidor

Borlängepriset Aktiv

Borlängepriset Aktiv är lämpligt för dig som vill ha en balans mellan ett elpris som följer den rörliga elmarknaden och ett stabilt elpris.

Hur hjälper Borlängepriset Aktiv mig att få lägre elkostnader?

Tecknar du vårt elavtal Borlängepriset Aktiv har du chans att få en lägre elräkning genom att konsumera mest el under de tider på dygnet då elpriset är lägre. Borlänge Aktiv passar framför allt om:

  • Du kan välja att förbruka din el under tider när elpriset är lågt
  • Du som kan styra din värmepump, elbilsladdning eller andra saker som drar mycket el
  • Du har en elmätare som kan spara timvärden

Hur räknas priset ut för Borlängepriset Aktiv?

Prismodellen för Borlängepriset Aktiv kombinerar ett stabilt elpris och ett rörligt elpris. Detta gör att vi inte kan berätta exakt hur mycket du betalar per kilowattimme på förhand. Formeln för Borlängepriset Aktiv är:

Månadens elräkning = Borlängeprisets elhandelspris + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset x månadens förbrukade kilowattimmar + 25 kronor i fast avgift

Borlängepriset Aktivs pris per kilowattimme= Borlängeprisets elhandelspris + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset

I ett elavtal som har ett stabilt och lågt grundpris så finns den så kallade profilkostnaden inbakat i priset per kilowattimme. I ett rörligt elavtal så följer profilkostnaden din förbrukning. Om du exempelvis har en jämn förbrukning över dygnet blir din profilkostnad låg. Om du däremot förbrukar mycket el under de timmarna då elpriset är högt blir din kostnad högre. Profilkostnaden är helt unik för ditt hushåll och baseras på:

  • Din elförbrukning under dygnet
  • Vad elmarknadens timpris är precis när du förbrukar elen

För vem passar Borlängepriset Aktiv?

Borlängepriset Aktiv passar dig som vill kunna sänka dina elkostnader genom att styra din elkonsumtion till tider då elpriset är lägre istället för att veta det exakta priset per kilowattimme månaden i förväg. Om du är aktiv och använder elen när den är billigare går din kostnad ner. Om du inte är aktiv och använder elen när den är dyrare så kan din kostnad istället gå upp. Borlängepriset Aktiv är ett kombinerat elavtal som ger en balans mellan den trygga och rörliga elmarknaden.

När är det billigast att förbruka el?

Elpriset sätts av elbörsen Nordpool Länk till annan webbplats. som styrs av utbud och efterfrågan.

Samhällets förbrukning är vanligtvis högst på morgonen när vi vaknar och sätter igång dagen och eftermiddagen när privatpersoner kommer hem från jobbet. Oftast använder vi även mer el under vardagarna än under helgerna, eftersom många verksamheter har stängt.

Elförbrukningen är högre på vintern när vi behöver mycket värme och ljus och lägre på sommaren. På natten, sena kvällar, på helger och under sommaren är tider med lägre elförbrukning vilket ofta ger lägre elpriser.

Teckna Borlängepriset Aktiv idag

Gå till
Teckna Sveriges tryggaste elavtal

Avtalet

Bindningstid

Ingen bindningstid

Tillgänglighet

Kan tecknas i samtliga elområden

Leveranstid för nuvarande kunder

Från och med 1:a dagen vid nästa månadsskifte

Leveranstid för nya kunder

Leveranstid 14 dagar

Miljö

100 % förnybar energi

Pris från och med 1 november, 2023 för elnätsområde 1, 2, och 3

Borlängeprisets elhandelspris 130,0 öre per kilowattimme + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset

Pris från och med 1 november, 2023 för elnätsområde 4

Borlängepriset elhandelspris 155 öre per kilowattimme + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset

Fast avgift för samtliga elnätsområden

25 kr per månad

Elhandelspris från och med 1 april, 2024 för elnätsområde 1, 2 och 3

Borlängeprisets elhandelspris 90,0 öre per kilowattimme + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset

Elhandelspris från och med 1 april, 2024 för elnätsområde 4

Borlängepriset elhandelspris 105,0 öre per kilowattimme + din faktiska profilkostnad – profilkostnaden för Borlängepriset

Fast avgift för samtliga elnätsområden

25 kr per månad

Borlängepriset har el från 100 % förnybara källor

Vindkraft

Biobränsle

Vattenkraft

Solkraft

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Lokalproducerad el

El producerad lokalt i Dalarna

Pris för lokalproducerad el

2 öre per kilowattimme

Läs mer om lokalproducerad el

För dig med solceller

Flytta med ditt solcellsavtal

Spara solel genom tjänsten solbanken

Läs mer om våra tjänster inom solel

Tillgängligt för samtliga elnätsområden