Mina sidor

Borlängepriset

Borlängepriset är till för dig som vill ha ett tryggt och stabilt elavtal.

Hur hjälper Borlängepriset mig att få stadigare elkostnader?

Tecknar du Borlängepriset har du chans att få en stabilare elräkning genom att avtalets elpris sällan förändras. Oavsett när och hur du konsumerar el.

Borlängepriset passar framförallt om:

  • Du vill veta vad elen kommer att kosta nästa månad
  • Du behöver budgetera kostnaderna för hushållsel
  • Du vill betala ett elpris som kan vara högre, eller lägre, än elmarknadens rörliga elpris men som är stabilare

Vad innebär Borlängepriset?

Borlängepriset är vårt unika elhandelsavtal. Skapat i hjärtat av Dalarna för att ge elhandelskunder i hela Sverige ett tryggt elavtal som varken är fast eller rörligt. Prismodellen för Borlängepriset är:

Månadens elräkning= Borlängeprisets elhandelspris (inklusive profilkostnad) x dina förbrukade kilowattimmar + 25 kronor i fast avgift

Borlängepriset pris per kilowattimme= Borlängeprisets elhandelspris (inklusive profilkostnad)

Med Borlängepriset betalar du samma summa per förbrukad kilowattimme varje månad utan att binda priset under hela avtalsperioden, som du exempelvis gör när du binder ett lån på banken.

Borlängepriset kan förändras några gånger per år. Du som kund får alltid meddelande om prisförändringar en månad i förväg på hemsidan samt på fakturan

Teckna Borlängepriset idag

Gå till
Teckna Sveriges tryggaste elavtal

Hur fungerar ett elavtal som varken är fast eller rörligt?

Har du ett rörligt elavtal så baseras elpriset till största del på spotpriset som sätts varje timme på elmarknaden Nord Pool Länk till annan webbplats.. När du har Borlängepriset handlar vi el på en annan elmarknad som heter Nasdaq. Våra elhandlare handlar upp en buffert av el som de beräknar utifrån vad Borlängepriset kunder normalt förbrukar. I elbranschen kallas det för att handla el mot en rak förbrukningsprofil.

Vi vet att våra kunder inte har en jämn förbrukning av el över dygnet. Det innebär att vi behöver köpa till el för de timmar när förbrukningen är högre. Denna del kallas profilkostnad. Om Borlängeprisets kunder exempelvis har en jämn förbrukning så blir profilkostnaden låg. Om kunderna förbrukar mer el, för att det exempelvis är en ovanligt kall vinter, så blir profilkostnaden hög. Profilkostnaden är gemensam för alla Borlängeprisets kunder. Den är också svår att förutspå, speciellt när elmarknaden är orolig. Detta betyder att:

  • Ny el kan behövas handlas upp till Borlängepriset snabbare än beräknat om den gemensamma profilkostnaden ökar
  • Den upphandlade elen kan räcka längre än beräknat om den gemensamma profilkostnaden minskar
  • Borlängepriset har inte alltid plats för nya kunder eftersom vi behöver se till att våra avtalade kunder har tillgång till den upphandlade elen.

Borlängepriset är ett elavtal som varken är fast eller rörligt men du får ett elavtal med jämna kurvor istället för att följa elmarknadens snabba toppar och dalar. Smart eller hur?

Få prisförändringar med Borlängepriset

Borlängepriset är känt för att ha ett stabilt elpris. Historiskt så har priset ändrats två till fem gånger per beroende på hur kraftigt elmarknaden svänger. Som kund blir du vanligtvis meddelad om prisförändringar en månad innan de träder i kraft.

Diagram som visar Borlängeprisets prisutveckling
Borlängepriset per månad

2024

2023

2022

Januari130,0250,087,5

Februari

130,0

175,0

118,8

Mars

130,0

110,0

118,8

April

90,0

110,0

118,8

Maj


110,0

75,0

Juni


80,0

75,0

Juli


80,0

75,0

Augusti


80,0

75,0

September


80,0

118,8

Oktober


80,0

118,8

November


130,0

118,8

December


130,0

160,0

Medelpris


117,9

105,0


Jämförelse pris

Jämförelsepriser i öre/kWh (gäller från september 2023) inklusive elcertifikat, månadsavgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Bostadstyp

kWh

Öre/kWh

Lägenhet

2000

145,0

Villa utan elvärme

5000

136,0

Villa med elvärme

20 000

131,5


Avtalet

Bindningstid

Ingen bindningstid

Tillgänglighet

Kan tecknas i samtliga elområden

Leveranstid för nuvarande kunder

Från och med 1:a dagen vid nästa månadsskifte

Leveranstid för nya kunder

Leveranstid 14 dagar

Miljö

100 % förnybar energi

Elhandelspris från och med november, 2023 för elnätsområde 1, 2 och 3

130,0 öre per kilowattimme

Elhandelspris från och med november, 2023 för elnätsområde 4

155,0 öre per kilowattimme

Fast avgift för samtliga elnätsområden

25 kr per månad

Pris från och med november 2023 och tillsvidare

Avgift

öre/kwh

kr/månad

Elhandelspris

104


Moms

26

5

Fast avgift


20

Totalt

130,0

25

Elhandelspris från och med 1 april, 2024 för elnätsområde 1, 2 och 3

90,0 öre per kilowattimme

Elhandelspris från och med 1 april, 2024 för elnätsområde 4

105,0 öre per kilowattimme

Fast avgift för samtliga elnätsområden

25 kr per månad

Borlängepriset har el från 100 % förnybara källor

Vindkraft

Biobränsle

Vattenkraft

Solkraft

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Lokalproducerad el

El producerad lokalt i Dalarna

Pris för lokalproducerad el

2 öre per kilowattimme

Läs mer om lokalproducerad el

För dig med solceller

Flytta med ditt solcellsavtal

Spara solel genom tjänsten solbanken

Läs mer om våra tjänster inom solel

Tillgängligt för samtliga elnätsområden