Borlänge kommuns logotyp

Leveranssäkerhet

Borlänge Energi Elnät har arbetat långsiktigt med förnyelse och underhåll och tack vare det har vi få avbrott i vårt nät. Det är även en positiv trend där antalet störningar och dess längd minskar över tid.

Leveranssäkerhet i elnätet kan mätas med ett nyckeltal som heter SAIDI (= medelavbrottstid), det innebär att alla avbrott som har varit under en period i ett område fördelas ut på alla kunder inom detta område.

Medelavbrottstiden för elavbrott för kunder till Borlänge Energi Elnät (BEE) under 2020 var 35 minuter, det är inklusive planerade avbrott. Det är fördelat på driftstörningar 25 minuter och planerade avbrott 10 minuter.

För de störningar som har varit finns ett antal åtgärder inplanerade, det är röjning av ledningsgator (utförs vart 6:e år) och ombyggnad av luftledningar för att minimera väderrelaterade störningar, se mer under projekt/nätåtgärder.

Den vanligaste orsaken till avbrott är grävskador,. Använd den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se för att ta kontakt med oss innan ni gräver så kommer vi ut och markerar var våra ledningar finns.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies