Borlänge kommuns logotyp

Priser och avtal 2022

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket,.

Som kund kan du påverka din elnätskostnad

Om du har säkringstariff kan du undersöka om det är möjligt att gå ner i säkringsstorlek. Vår säkringstariff har låg fast avgift, vilket innebär att du själv kan påverka den andra delen genom energibesparingsåtgärder och på så vis sänka din kostnad.

Om du har effekttariff är det självklart också lönsamt att genomföra energibesparingsåtgärder. Det är också bra att se över och anpassa abonnerad effekt till ditt faktiska behov. Den valda abonnerade effekten tillämpas minst 12 månader i följd.

Priserna gäller från och med 2022-01-01, energiskatt tillkommer
Energiskatten höjs från 35,6 öre/kWh till 36,0 öre/kWh exkl moms från och med 2022-01-01

Prislista 2022

Säkringstariff

Anger priser utifrån säkringstyp. (inkl. moms)

Säkring,

Ampere

Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh*

600

32,25

16

1 150

31,25

20

1 325

30,25

25

1 725

29,25

35

2 350

29,25

50

2 775

29,25

63

3 525

29,25

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Effekttariff

Anger priser utifrån effekt (exkl. moms)

Tariff

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift

7 900

10 500

kr/år

Abonnemangsavgift

150

145

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

50

50

%

Överuttag reaktiv

25

20

kr/kVAr/mån

Elöverföring

14,5

9,9

öre/kWh

Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 50% av den abonnerade effekten.

Allmänna avtal - Konsument

Allmänna avtalsvillkor konsument Pdf, 165.9 kB.
(Nät 2012 K rev 10/10-2018)

Behandling av personuppgifter

Ägogränser mellan elnät och kund

Grundprincipen är att elmätaren och anslutade ledning till kundens fastighet ägs av Borlänge Energi Elnät. Du som kund äger och ansvarar för mätarskåp, huvudbrytare och huvudsäkringar. Se mer: Ägogränser mellan elnät och kund Pdf, 1.4 MB.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies