Borlänge kommuns logotyp

Priser och avtal 2020

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket,.

Som kund kan du påverka din elnätskostnad

Om du har säkringstariff kan du undersöka om det är möjligt att gå ner i säkringsstorlek. Vår säkringstariff har låg fast avgift, vilket innebär att du själv kan påverka den andra delen genom energibesparingsåtgärder och på så vis sänka din kostnad.

Om du har effekttariff är det självklart också lönsamt att genomföra energibesparingsåtgärder. Det är också bra att se över och anpassa abonnerad effekt till ditt faktiska behov. Den valda abonnerade effekten tillämpas minst 12 månader i följd.

Energiskatt för närvarande 35,6 öre/kWh exkl moms tillkommer.

Prislista 2020

Säkringstariff

Anger priser utifrån säkringstyp. (inkl. moms)

Säkring,

Ampere

Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh*

515

33,00

16

940

31,75

20

1 165

30,50

25

1 590

29,25

35

2 115

29,25

50

2 465

29,25

63

3 190

29,25

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Effekttariff

Anger priser utifrån effekt (exkl. moms)

Tariff

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift

7 892

10 200

kr/år

Abonnemangsavgift

159

155

kr/kW/år

Överuttag årseffekt

52

52

kr/kW/mån

Fritt reaktivt uttag

25

25

%

Överuttag reaktiv

25

20

kr/kVAr/mån

Elöverföring

13,5

9,4

öre/kWh

Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten.

Allmänna avtal - Konsument

Allmänna avtalsvillkor konsument PDF
(Nät 2012 K rev 10/10-2018)

Behandling av personuppgifter

Ägogränser mellan elnät och kund

Grundprincipen är att elmätaren och anslutade ledning till kundens fastighet ägs av Borlänge Energi Elnät. Du som kund äger och ansvarar för mätarskåp, huvudbrytare och huvudsäkringar. Se mer: Ägogränser mellan elnät och kundPDF

Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här