Borlänge kommuns logotyp

Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom företaget arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Borlänge Energi ansvarar för att övervakningsplanen och dess regelverk efterlevs.

Vi ska i riktlinjer och utbildning av anställda inom företaget ange vilka skyldigheter de har för att ingen diskriminering sker i företagets interna och externa arbete.

Vi skall årligen upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten skall skickas till Energimarknadsinspektionen samt offentliggöras.

Årlig övervakningsplanPDF

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här