Borlänge kommuns logotyp

Om Borlänge Energi Elnät

För att kunna hålla låga priser till alla våra elnätskunder samt säkerställa hög leveranssäkerhet och elsäkerhet i våra anläggningar krävs ett långsiktigt arbete med förnyelse och underhåll av elnätsanläggningarna.

Vi ansvarar för elnätet inom stora delar av Borlänge kommun till totalt ca. 29 500 nätkunder, Vår beredskap är god och målet är högt ställt. För att klara av detta har vi arbetat långsiktigt under alla år med förnyelse och underhåll av elnäten.

Vi arbetar återkommande med blanda annat:

 • Underhåll och tillsyn av elnätsanläggningar enligt framtagna underhållsplaner samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar
 • Röjning av ledningsgator utförs vart 6:e år. 
  (En avisering görs till alla markägare innan arbetena påbörjas).
 • Utbyten av gamla kabelskåp för att förbättra elsäkerheten.
 • Förnyelse av gamla kablar, ett antal projekt är inplanerade i Mjälga, Östermalm och Hushagen för att minska risken för störningar.
 • Förnyelse av stationer genom utbyte av gamla transformatorer och ställverk
 • Förstärkningar av elnätet i samband med nyanslutningar
 • Ersätta gamla luftledningar på landsbygden med markkabel.
  (Berörda markägare blir kontaktade i god tid innan byggstart.) Under 2021 kommer elnätet förnyas vid Stormatsbyn - Marberget.

Har ni några funderingar om något av projekten eller andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på 0243-730 00.

Koncessionsområde

Borlänge Energi Elnät är ett helägt dotterbolag till Borlänge Energi. Borlänge Energi Elnät ansvarar för elnätet inom stora delar av Borlänge kommun till totalt cirka
29 500 nätkunder, se "Koncessionsområde". Elnäten i Sverige är ett monopol där olika elnätsföretag ansvarar för olika områden (koncessionsområden).

Se Borlänge Energis koncessionsområde Pdf, 953.4 kB.

Branschen regleras och övervakas av en statlig myndighet (Energimarknadsinspektionen). Elhandel är däremot avreglerad och du som kund kan fritt välja var du vill köpa din el.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies