Borlänge kommun

Ny eller ändrad elanläggning

Har du behov av en ny elanläggning eller vill du ändra en befintlig genom till exempel höjning/sänkning av mätarsäkring eller flytta av mätarskåp.

Ny anläggning

Anslutningsavgiften för 16-25A (inom 200 meter från befintligt nät) är 37 500 kr inkl moms (gäller 2021). Du gör din förfrågan via blanketten
Förfrågan: Pris på ny elnätsanslutning Pdf, 67.2 kB.

Vill du ha pris/offert för övriga anslutningar så använder du formuläret.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel kabel, slang och märkband. I våra Installationsregler finns mer information till elinstallatörer om rutiner och hur arbetet ska utföras. Installationsregler Borlänge Energi Elnät Pdf, 1.2 MB.

Ändringar i befintlig anläggning

För ändring av mätarsäkring i intervallet 16-25A räcker det att elinstallatören skickar in en färdiganmälan med uppgifter om vilken anläggning det gäller, datum och typ av ändring som är gjord.
För- Färdiganmälan elnät Pdf, 570.3 kB.
Bilaga till för-färdiganmälan Flerbostadshus Pdf, 283.2 kB.
Tillämpningsanvisningar Pdf, 433.3 kB.

För andra ändringar och mätarsäkringsändringar >25A använd blanketten Förfrågan som du hittar under rubriken Ny anläggning.

Kontakta elinstallatör

Kontakta en elinstallatör i ett tidigt skede som hjälper er med arbetet. Elinstallatörer hänvisar vi till föranmälan.nu, en kostnadsfri tjänst för effektiv hantering av ärenden.


Förfrågan: Pris på ny eller ändrad elanläggning

De personuppgifter som du lämnar i det här formuläret används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna intresseanmälan. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anläggningens adress

Offerten skickas till
Vid ny anläggning: Ange önskad säkringsstorlek/effekt
Vid ny anläggning: Ange önskad säkringsstorlek/effektÖnskar bli uppringd av Borlänge Energi Elnät
Önskar bli uppringd av Borlänge Energi Elnät