Borlänge kommuns logotyp

Dina rättigheter som kund hos oss

Du som Borlängebo är viktig för oss och vi gör allt vi kan för att du ska få bästa möjliga service och leverans. Borlänge Energi har i många år arbetat långsiktigt med förnyelse och underhåll av elnätet. Tack vare det har vi få avbrott i vårt nät. Vi kan också se att antalet störningar och längden på dem minskar över tid.

Om olyckan ändå skulle vara framme och du drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i mer än tolv timmar så har du normalt sett rätt till ersättning. Du behöver då inte ansöka om avbrottsersättning, den betalas ut per automatik i samband med någon av dina ordinarie fakturor.

Läs mer om avbrottsersättning och hur den räknas fram på
Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida.

Oberoende av avbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador i din anläggning. Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att ringa vår Kundservice. Du kan också läsa mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Där finns dessutom en så kallad Klagoguide som beskriver hur du ska gå tillväga med dina klagomål.

Det är viktigt att känna till att du alltid kan hänvisa till Ellagen om du av någon anledning skulle känna att ditt ärende är felaktigt hanterat. I Ellagen finns det bl.a. en paragraf som gäller ditt skydd som konsument

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanteras så ber vi dig att börja med att kontakta oss på Borlänge Energi Elnät. Du ringer då 0243-730 00.

Har du andra frågor eller synpunkter så är du självklart alltid välkommen att höra av dig till oss.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies