Borlänge kommuns logotyp

Egen elproduktion

Mikroproduktion är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.Vårt mål är att göra det enkelt och lätt för dig att komma igång med egen elproduktion.

Din överskottsproduktion kan du sälja till valfritt elhandelsbolag. Har du en anläggning som är mindre eller lika med 100 A tar ditt elhandelsbolag emot din överskottsproduktion, förutsatt att du inte gjort ett annat val. Du får även en skattereduktion för överskottsproduktionen. För anläggningar större än 100 A måste du teckna avtal med ett elhandelsbolag innan din anläggning kopplas in och du kan sälja ditt överskott. I det senare fallet utgår ingen skattereduktion.

För mer information så hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Energimyndighetens hemsida finns information om produktion av el kring elcertifikat och bidrag.

Ersättning för nätnytta

Från oss på Borlänge Energi Elnät betalas det ut en ersättning för den nätnytta som din överskottsproduktion skapar, d.v.s. att det sänker kostnaden för överföring av el i vårt nät. Ersättningen för nätnyttan är
3,5 öre/kWh.

Mätning beräkning och rapportering

För produktionsanläggningar i intervallet 43,5-1500 kW finns en inmatningstariff som är reglerad av ellagen. Tariffen som består av en fast avgift på 40 kr/månad exklusive moms (480 kr/år exklusive moms) täcker kostnaden för mätning, beräkning och rapportering. Anläggningar mindre än 43,5 kW berörs inte av tariffen.

Så kommer du igång

I samband med anslutning av produktion behöver elmätaren bytas ut, vilket görs kostnadsfritt. Vi gör även en kontrollberäkning av elnätet så att det är rätt dimensionerat för att kunna ansluta produktion.

Inför bytet ska din elinstallatör gå in på föranmälan.nu eller fylla i anmälan:
Anslutning av produktion till lågspänningsnätet Pdf, 571.2 kB.
Se också Villkor för anslutning av mikroproduktion Pdf, 361.3 kB.


När arbetet är klart skickar din elinstallatör in en färdiganmälan.
Därefter skickar vi ut ett intyg på inkopplad mikroproduktionsanläggning.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies