Borlänge kommuns logotyp

Rörligt pris

Vi erbjuder el till rörligt pris som utgår från priset på elbörsen Nordpool.

Vad priset för den gångna månaden blir och vad du som kund får betala vet man först efter månadens slut. Med rörligt pris finns det chans till låga elpriser vissa månader, men det finns också en risk att elen blir dyr andra perioder under året.

Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut.
De angivna priserna gäller för elområde 3.

Rörligt pris* för juni 2021


öre/kWh

kr/mån

Elhandelspris* (för juni 2021)

46,2


Moms11,6

5

Fast avgift


20

Totalt

57,8

25
* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.


Jämför priser i öre/kWh (gäller juni 2021) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämför priser i öre/kWh.
Typ

kWh

öre/kWh

Lägenhet

2000

72,8

Villa utan elvärme

5000

63,8

Villa med elvärme

20 000

59,3


Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elpriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

Utveckling Rörligt pris


2020

2021

Januari

32,4

56,0

Februari

27,3

62,1

Mars

22,4

43,0

April

16,6

38,9

Maj

20,5

49,8

Juni

33,0

46,2

Juli

16,1


Augusti

43,1


September

42,1


Oktober

30,4


November

31,6


December

39,6


Medelpris

29,6Rörligt pris, timavräknat

För er som har elmätare som stödjer timmätning finns även möjlighet till timavräknat elpris. Det innebär att du får det elpris som råder just den timme ni konsumerar elen. Med timavräknat el har ni möjlighet påverka er elkostnad genom att flytta er elkonsumtion till tider då elpriserna är låga. Ju mer aktivt du jobbar på att styra din elkonsumtion, desto lägre elkostnad kan du få. Aktuella elpriser publiceras efter 12:00 för nästkommande dygn på nordpool.se.

Det är alltid möjligt att byta elhandelsavtal hos oss till nästkommande månad.

Så funkar spotpris

Spotpris skulle kunna översättas med dagligt pris.

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade spotpris. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär, att det pris som fastslås på Nordpool idag, gäller för i morgon.

Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen, då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre. Spotpriset styrs också av vädret, vilket innebär att vi generellt får lägre pris vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre priser. Vinden kan också påverka priset eftersom den avgör hur mycket vindkraft som kan produceras.

Som elanvändare kan man köpa el per timme baserat på spotpriset. Det förutsätter dock att elmätaren sparar alla timvärden. Är du intresserad av ett elavtal som baseras på spotpriset timme för timme så kontakta oss på Borlänge Energi hjälper vi dig. Du kan kostnadsfritt få en ny elmätare installerad om det behövs.

Har du istället månadsavräkning baseras ditt pris på Borlänge Energis genomsnittliga inköpspris under månaden. Genomsnittspriset återspeglar våra kunders samlade förbrukningsmönster.


Den totala elkostnaden

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel (inklusive elcertifikat)
  • Elnät
  • Elskatt + moms

Av det priset utgör elhandeln ca 40 %, elnätet står för ca 20 % och resterande 40 % är skatt + moms.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här