Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Elmarknadsanalys juni: Höga elpriser trots att det är sommar

Sommaren kom och med den en varmare och torrare väderlek. Kärnkraften har levererat sämre än väntat då en incident i början av juni lett till ett driftsstopp som förlängts till augusti.

Den hydrologiska balansen försvagas successivt, med fortsatta överföringsbegränsningar mellan elområdena och södra Sverige har under månaden priskopplat med priserna på kontinenten till följd av stigande CO2- och bränslepriser. Framöver kommer priserna i Sverige även påverkas av att North Sea Link på 1 400 MW mellan Norge och Storbritannien har börjat testköras tre månader i förtid.

Snösmältningen är över och vi går in i sommaren med ett hydrologiskt underskott. Vattenkraftsproducenterna har fortsatt god kontroll på vattnet och nu när snösmältningen är över går vi in i sommaren med ett hydrologiskt underskott. Även om de blåst på bra enskilda dagar har vindkraften har levererat under det normala under juni månad.

Överföringsbegränsningarna som SvK tidigare meddelat för att säkerställa leveransen i landet skapar stora prisskillnader mellan elområdena. Södra Sverige, SE4 speciellt, sticker ut med de högsta priserna på 18 år med nästan dubbelt så höga priser mot Stockholmsområdet, SE3. Dessutom började Norge införa begränsningar för export till Sverige under juni vilket spädde på prisdifferensen.

Utmaningar i svensk kärnkraft
Under ett underhållsarbete i Ringhals, när kärnbränslet skulle bytas ut så tappade lyftanordningen ett av de tre bränsleelementen som håller reaktorstavarna, så det hamnade i botten av bassängen. Underhållsarbetet förlängdes från någon vecka till flera månader och Ringhals 3 väntas nu först komma in efter sommaren. Forsmark 1, som ligger i södra Sverige, meddelade i början av juni att de kommer öka effekten med 120 MW till 1 100 MW under september 2022.

Elpriserna på kontinenten fortsätter sin tydliga trend uppåt i spår av att marginalpriskostnaden att producera el fortsätter bli dyrare. Gaslagren i Europa har inte fyllts på i den takt som beräknats inför nästkommande vinter då efterfrågan från Asien varit större. Med ihållande efterfrågan från Asien med Kina i spetsen och utbudsproblem både i Colombia och Ryssland har kolet gått i samma riktning och mer än dubblerats på ett år.

Mindre koldioxidutsläpp från fjärrvärmen
Fjärrvärmens resa att fasa ut de fossila bränslena har kommit långt och är nu nere på under 1%. Koldioxidutsläppen minskade med 15,4% under 2020 jämfört med föregående år, dock till stor del på grund av att 2020 var ett varmare år. Elproduktionen från kraftvärmeanläggningar i Sverige minskade från 2019.

Diagram över tillförd energi till produktion av fjärrvärme

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här