Borlänge kommuns logotyp

Avtal och priser

Vi erbjuder konkurrenskraftiga elpriser utan bindande avtal. Vårt mest populära avtal är där vi kontinuerligt handlar el till en gemensam buffert, det kallar vi Borlängepriset.

Vi på Borlänge Energi vill vara din bästa elleverantör, våra elavtal är därför inte bindande så du kan byta avtalsform från en månad till en annan, när det passar dig.

 

Borlängepriset

Vi kallar vårt unika elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig bästa möjliga elpris utan bindande avtal. Borlängepriset är ett unikt avtal där vi med ett par års framförhållning handlar upp el i mindre delar till en gemensam buffert för våra kunder. Fördelarna med detta är att vi får i princip ett medelpris för de två sista åren som är både stabilt och konkurrenskraftigt.

Om du bor utanför Borlänges elnätområde så är det tidigaste startdatumet för avtal med Borlängepriset 2022-04-01.

Aktuellt Borlängepris: 70,0 öre/kWh exkl. moms.
Från 1 februari höjer vi Borlängepriset till 95,0 öre/kWh exkl. moms.

Avtalet Borlängepriset kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg på 60 öre/kWh exkl. moms.Borlängepriset


öre/kWh

kr/mån

Elhandelspris* (december 2021 och tillsvidare)

70,0


Moms17,5

5

Fast avgift


20

Totalt

87,5

25
* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.


Jämför priser i öre/kWh (gäller från december 2021) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämför priser i öre/kWh.
Typ

kWh

öre/kWh

Lägenhet

2000

102,5

Villa utan elvärme

5000

93,5

Villa med elvärme

20 000

89,0


Historik

Här kan du se utvecklingen på Borlängepriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

Utveckling Borlängepriset


2020

2021

Januari

49,9

36,8

Februari

49,9

36,8

Mars

49,9

40,0

April

49,9

40,0

Maj

43,6

40,0

Juni

43,6

40,0

Juli

43,6

40,0

Augusti

43,6

49,6

September

43,6

49,6

Oktober

36,8

49,6

November

36,8

60,0

December

36,8

70,0

Medelpris

44,0

46,0Rörligt pris

Vi erbjuder även el till rörligt pris som utgår från priset på elbörsen Nordpool. Vad priset för den gångna månaden blir och vad du som kund får betala vet man först efter månadens slut. Med rörligt pris finns det chans till låga elpriser vissa månader, men det finns också en risk att elen blir dyr andra perioder under året.

Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut.
De angivna priserna gäller för elområde 3.

Elhandelspris* för december 2021

195,4 öre/kWh
Moms 48,9
Totalt 244,3 öre/kWh

Fast avgift 20 kr/mån
Moms 5 kr/mån
Totalt 25 kr/mån

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.


Jämförpriser i öre/kWh (gäller för december 2021)

Inkl. elcertifikat, fast avgift och moms. Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet 2000 kWh: 259,3 öre/kWh

Villa utan elvärme 5000 kWh: 250,3 öre/kWh

Villa med elvärme 20 000 kWh: 245,8 öre/kWh

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elpriset hos oss. Månadsavgift, energiskatt, elnätsavgifter och moms tillkommer.

Utveckling rörligt elpris


2020

2021

Januari

32,4

56,0

Februari

27,3

62,1

Mars

22,4

43,0

April

16,6

38,9

Maj

20,5

49,8

Juni

33,0

46,2

Juli

16,1

65,0

Augusti

43,1

73,4

September

42,1

99,6

Oktober

30,4

73,4

November

31,6

99,8

December

39,6

195,4

Medelpris

29,6

75,2Rörligt pris, timavräknat

För dig som har elmätare som stödjer timmätning finns även möjlighet till timavräknat elpris. Det innebär att du får det elpris som råder just den timme du konsumerar elen. Med timavräknat el har du möjlighet påverka din elkostnad genom att flytta elkonsumtionen till tider då elpriserna är låga. Ju mer aktivt du jobbar på att styra din elkonsumtion, desto lägre elkostnad kan du få. Aktuella elpriser publiceras efter 12:00 för nästkommande dygn på nordpool.se.

Det är alltid möjligt att byta elhandelsavtal hos oss till nästkommande månad.

Så funkar spotpris

Spotpris skulle kunna översättas med dagligt pris.

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade spotpris. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär, att det pris som fastslås på Nordpool idag, gäller för i morgon.

Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen, då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre. Spotpriset styrs också av vädret, vilket innebär att vi generellt får lägre pris vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre priser. Vinden kan också påverka priset eftersom den avgör hur mycket vindkraft som kan produceras.

Som elanvändare kan man köpa el per timme baserat på spotpriset. Det förutsätter dock att elmätaren sparar alla timvärden. Är du intresserad av ett elavtal som baseras på spotpriset timme för timme så kontakta oss på Borlänge Energi hjälper vi dig. Du kan kostnadsfritt få en ny elmätare installerad om det behövs.

Har du istället månadsavräkning baseras ditt pris på Borlänge Energis genomsnittliga inköpspris under månaden. Genomsnittspriset återspeglar våra kunders samlade förbrukningsmönster.


Den totala elkostnaden

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel (inklusive elcertifikat)
  • Elnät
  • Elskatt + moms

Av det priset utgör elhandeln ca 40 %, elnätet står för ca 20 % och resterande 40 % är skatt + moms.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies