Borlänge kommuns logotyp
Ett vindkraftverk snurrar över en skog.

Vindkraft

Du som är elhandelskund hos oss erbjuds att köpa vindkraftsandelar och på så sätt vara med i utvecklingen av miljövänlig el.

Borlänge Energi är delägare i Dala Vind AB, som ägs av bland annat energibolag, skogsbolag i regionen, andra företag samt privatpersoner. Dala Vind AB bygger vindkraftverk dels för egen räkning, dels för att sälja till andra företag och ekonomiska föreningar. Ett exempel på en ekonomisk förening är Dala Vindkraft Ekonomisk förening. Det är genom den ekonomiska föreningen, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, där du som elhandelskund hos oss har möjlighet att köpa vindkraftsandelar.

Utvecklingen

Dala Vindkraft Ekonomisk förening startades 2006. Föreningen äger och förvaltar vindkraftverk samt säljer VindEl till sina andelsägare. Andelsutbud sker inför start av varje nytt vindkraftprojekt och distribueras till intressenterna i den turordning som intresseanmälan inkommit. Förutsättningen för andelsägande är att du är elhandelskund hos Borlänge Energi.

Möjligheten

En andel motsvarar rätten att köpa 100 kWh alternativt 1 000 kWh vindel per år, beroende på vilken vindkraftpark du köper andelar i. Kompletterande behov av el, upp till ditt årsbehov/förbrukning köper du som andelsägare genom Borlänge Energi. Dala Kraft sköter administrationen för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies