Borlänge kommuns logotyp

Elcertifikat ska ge mer förnyelsebar energi

År 2003 infördes elcertifikatsystemet som ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 48 TWh från 2002 till och med 2030.

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. Alla elanvändare måste köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning. Denna hantering sköter vi för dig som köper el av oss.

I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket ökar möjligheten att bygga ut den miljöanpassade elproduktionen.

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är:

  • vindkraft
  • viss vattenkraft
  • vissa biobränslen
  • solenergi
  • geotermisk energi
  • vågenergi
  • torv i kraftvärmeverk

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies