Mina sidor

Stöd till dig som elanvändare i elområde 3

Regeringen har presenterat en stödmodell som ska användas för att kompensera elanvändare för höga elpriser 2022.

Stödmodellen som är framtagen av Svenska Kraftnät visar att vi i elnätsområde 3 (SE3) har haft ett medelpris under perioden oktober 2021 – september 2022 på 125 öre/kWh och kommer att ersättas med 50 öre per/kWh. Nu är nu även beslutat om en ny omgång för elstöd för perioden november-december 2022.

Vem får stöd?

Elstödet omfattar privatpersoner som har ett avtal med ett elnätsföretag och gäller oavsett hur många elnätsabonnemang man står på och oavsett vilket elhandelsavtal man har haft.

Den första omgången betalas ut till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 och den andra omgången betalas ut till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Stöd för november - december 2022

Nu finns ett beslut om en ny omgång av elstöd som baseras på förbrukningen under perioden november–december 2022. Denna gång kommer konsumenter i samtliga fyra elområden att kunna ta del av stödet. 

Hushållen får ersättning för elpriser över 75 öre/kWh i perioden, för 80 procent av den förbrukade elen. Det innebär att hushåll i SE1 och SE2 får 90 öre/kWh, kunder i SE3 får 126 öre/kWh med hushåll i SE4 får 129 öre/kWh.

Hur och när sker utbetalningen?

Utbetalning av stödet hanteras av Försäkringskassan. Utbetalningen för det första stödet pågår. Betalningen för den andra omgången kommer att betalas ut senast den 9 juni i år.

Läs mer om utbetalningen på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats.

Läs mer om stödet och hur du räknar ut det på Svenska kraftnäts hemsida Länk till annan webbplats..

Besök Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se din förbrukning.

Nytt förslag på stöd för företag

Den 4 januari 2023 presenterade Svenska kraftnät ett nytt förslag som även omfattar företag och organisationer. Du kan läsa mer om det på Svenska kraftnäts hemsida. Länk till annan webbplats.

Artikeln har uppdaterats den 19 april 2023