Borlänge kommun

Elen bidrar till en fantastisk vardag

Borlänge Energi sköter drift och underhåll av det lokala elnätet. Du kan också teckna ditt elhandelsavtal hos oss och bland annat få det unika Borlängepriset.
Vi ser till att elen kommer hem till dig.