Utbyggnad och förnyelse av VA i Nyckelby

Projektets senaste händelser

Juni 2024

  • Grytnäs har etablerat sig i området inför byggstart efter semestrarna.

Mars 2024

  • Grytnäs blir entreprenör för ramavtalet och kommer att genomföra projektet.
  • Den nya huvudledningen är planerad att ligga på ovansidan av Torsångsvägen precis som i de tidigare etapperna.

Projektets bakgrund

Syftet med projektet i Nyckelby är att bygga ut kommunalt VA med en ny vattenledning samt tryckspillvattenledning. Därtill kommer även befintligt nät på sträckan att renoveras. Ledningen har drabbats av många läckage och når inte upp till rätt kapacitetsnivå.

Byggstart för utbyggnaden förväntas ske sommaren 2024. När de nya ledningarna är i drift kommer renoveringen av befintligt nät att genomföras vilket planeras till våren 2025.

Visar hur en fastighet ansluts till kommunalt nät.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller liknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

1, Huvudledningar

2, Servisledningar vatten och spillvatten

3, Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt

4, Vattenledning

5, Spillvattenledning

6, Avluftning över taknock

7, Vattenmätare

8, Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

Jag vill veta när det görs uppdateringar på sidan

Väljer du att prenumerera på sidan så får du e-post till den adress du anger varje gång vi gör uppdateringar här. När du fyllt i din adress och tryckt på skickas ett första e-postmeddelande ut för att du ska samtycka till att vi skickar information till dig.

Hantera prenumeration