Utbyggnad och förnyelse av VA i Dalsjö

Projektets senaste händelser

Juni 2024

  • Etableringen är på plats Pdf, 140 kB. och under vecka 27 till någon gång i juli/augusti pågår arbetet i vägen utanför Ornäs skola. Vägen kommer att vara avstängd och hänvisning finns utsatt. På ett fåtal ställen längs sträckan påverkas vissa fastigheter. Dessa är redan kontaktade och kommer att få löpande information.

Projektets bakgrund

Syftet med projektet i Ornäs är att bygga ut kommunalt VA med en ny vattenledning samt tryckspillvattenledning. Därtill kommer även befintligt nät på sträckan att renoveras för att förstärka ledningen inför framtiden.

Byggstart för utbyggnaden förväntas ske sommaren 2024. När de nya ledningarna är i drift kommer renoveringen av befintligt nät att genomföras vilket planeras till våren 2025.

Karta över ledningssträckningen Ornäs-Dalsjö

VA-ledningar längs sträckan från Ornäs-Dalsjö.

Har du frågor?

Kontakta kundservice så hjälper vi dig!


Kontaktperson hos entreprenören Bro & Väg Mälardalen AB är:

Eddie Nyblom
E-post: eddie.nyblom@brovag.se
Telefon: 070-223 61 16

Jag vill veta när det görs uppdateringar på sidan

Väljer du att prenumerera på sidan så får du e-post till den adress du anger varje gång vi gör uppdateringar här. När du fyllt i din adress och tryckt på skickas ett första e-postmeddelande ut för att du ska samtycka till att vi skickar information till dig.

Hantera prenumeration